Kanal Tux
kiste

Med begravelse følger mange store beslutninger

Dødsfald i familien kommer aldrig på et belejligt tidspunkt. Derfor står man som pårørende pludselig med en masse praktiske ting som skal ordnes, samtidig med at man forsøger at bearbejde sorgen fra at miste et familiemedlem. Når du skal holde begravelse i Frederikssund eller Hundested for den afdøde, er der mange ting at tage stilling til. Skal den afdøde have en kirkelig eller ikke-kirkelig begravelse? Skal der kontaktes en bedemand? Hvilket gravsted skal man vælge? Denne artikel vil derfor forsøge at hjælpe dig på vej med at få træffet disse beslutninger i den ellers i forvejen svære og sorgfyldte tid.

Kirkelig eller ikke-kirkelig begravelse?

Det kaldes en kirkelig begravelse, når en præst inddrages. Var den afdøde meldt ind i folkekirken, kunne dette være et tegn på, at der var et ønske om en kirkelig begravelse. Derfor vil en præst medvirke ved begravelsen, medmindre den afdøde før sin død gav udtryk for andet. Når man ønsker at give den afdøde en kirkelig begravelse, skal der tages kontakt til kirkekontoret eller præsten i den afdødes sogn i Frederikssund eller Hundested. Her vil man aftale et tidspunkt for begravelsen.
Forud for begravelsen vil du som pårørende skulle tale med præsten. Denne samtale har til formål at forberede selve højtideligheden i kirken, hvor man vælger salmer og fortæller præsten lidt om den afdøde. På baggrund af det kan præsten nemlig holde en mere personlig begravelsesceremoni. Præsten kan endvidere tilbyde støtte og sjælesorg.

Hvis den afdøde derimod ikke var indmeldt i folkekirken, kan han eller hun ikke få en kirkelig begravelse. Samtidig ses dette ofte som et udtryk fra den afdødes side, at han eller hun ikke ønskede at begravelsen skulle medvirke hverken kirke eller præst. I stedet kan den afdøde blive begravet i et kapel, hvor det er de pårørende som selv står for ceremonien. I den forbindelse kan en bedemand hjælpe med nogle af de praktiske ting i forhold til arrangementet.

Valg af gravsted i forbindelse med begravelse

Hvis dit afdøde familiemedlem skal begraves i Frederikssund eller Hundested, skal du som pårørende vælge et gravsted. Før i tiden skulle man som pårørende vælge mellem et traditionelt gravsted og de ukendtes gravsted, som er en fællesgrav eller plænebegravelse, hvor den afdøde ikke får en gravsten med navn på. I dag ser det hele lidt anderledes ud i forhold til begravelse i Frederikssund eller Hundested. Man kan dog stadig vælge mellem et traditionelt gravsted eller de ukendtes gravsted, men mange kirkegårde tilbyder i dag også mange andre forskellige typer af gravsteder til både kister og urner. Hvis du gerne vil se kirkegården inden du som pårørende vælger gravsted, er der mange steder, hvor kirkegårdens ansatte tilbyder at vise de pårørende rundt på kirkegården. På den måde kan du få en god mavefornemmelse med kirkegården inden du beslutter dig for, at den afdøde skal begraves der.
Hvis den afdøde havde et ønske om ikke at blive begravet, men at blive bisat et andet sted end kirkegården i Frederikssund eller Hundested, kan man få dispensation til dette. På den måde kan den afdøde få spredt sin akse over åbent hav, hvis det var vedkommendes ønske.

Der er andre gode nyhedshistorier på nettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *