Kanal Tux
highway

Alt hvad du skal vide om asfalt og asfaltbelægning

Alle offentlige og de fleste private veje i Danmark har i dag vejbelægning med asfalt. Asfaltbelægning er derfor at finde alle vegne i landet. Den asfaltbelægning vi kender til er kunstigt fremstillet i forbindelse med raffinering af råolie. Der findes dog også naturasfalt som er opstået helt naturligt på jorden. Det er til at finde nogle få steder på jorden, hvor en oliekilde ligger tæt på jordoverfladen, hvilket har medført at jordolien er trængt op til jordoverfalden, mens de lette olier er fordampet.

Asfaltbelægning holder dog ikke evigt. Derfor er man ofte nødt til at reparere asfaltbelægning samt forebygge med nye slidlag fra tid til anden. Nogle gange kan der dog opstå nogle problemer i forbindelse med ny asfaltbelægning, eksempelvis ved at der ligger vandpytter på belægningen efter regnskyl, eller at der er kommet vridmærker ved indkørsler og vendepladser, allerede kort tid efter belægningen har fundet sted.

Hvad er asfaltbelægning?

Asfalt, også kaldet bitumen, består af godt og vel 95 % stenmateriale og 5 % bitumen. Bitumen er et olieprodukt, som får stenene til at klistre sammen. Det er også Bitumen som er skyld i, at asfalten får sin karakteristiske sorte farve. Asfalt fremstilles i forbindelse med raffinering af råolie. Gennem processen fraktioneret destillation, adskilles asfalt fra de andre dele af råolien under vakuum.
Hvis man dog ikke ønsker at benytte asfalt med bitumen, kan man i dag også få asfalt med biobaserede bindemidler, som er udvundet fra planter i stedet for bitumen. Den mest korrekte definition af asfalt er, at det er en blanding af højmolekylære kulbrinter.

Når man kigger på en vej med asfaltbelægning vil man typisk kun se et slidlag. Under slidlaget findes et bærelag, der er egnet til at kunne håndtere trykket fra tunge køretøjer. Samtidig skal bærelaget være i stand til at fordele tryk, når tunge køretøjer kører på vejen.

Når der opstår problemer med ny asfaltbelægning

Nogle gange kan der desværre opstå nogle problemer i forbindelse med ny asfaltbelægning. Grundejerforeninger og kommuner køber ind imellem nye slidlag til asfaltbelægning. Kvaliteten af disse slidlag er dog ikke altid lige god. Man vil altid i forbindelse med al asfaltudlægning være nødsaget til at håndudlægge nogle arealer. Det kan eksempelvis være ved vejtilslutninger eller på vendepladser. Disse håndudlagte arealer afviger desværre visuelt fra maskinudlagte arealer. Samtidig kan der ved slidlag af dårlig kvalitet opstå mange forskellige problemer såsom vandpytter, vridmærker, indtryksmærker, dampbuler, revner m.m. Der kan derfor nemt opstå frustrationer, hvis den nye asfaltbelægning ikke lever op til forventningerne ved kort tid efter udlægningen at have enten vandpytter på belægningen efter et regnskyl, have revner et års tid efter udlægningen på grund af dampbuler som kan opstå hen på foråret eller at have fået vridmærker eller indtryksmærker i den nye belægning.
Der kan altså fremkomme mange forskellige problemer i forbindelse med ny udlagte slidlag. Kun nogle af disse problemer kan forudsiges, mens langt de fleste kan være meget svære at forudsige. Derfor er det vigtigt at man som bruger informeres om de mulige problemer som kan opstå samt, hvilke muligheder der er for reparationer i tilfælde af problemer.

Se mere på: http://pankas.dk/produkter/asfalt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *